KAJA SKRIVER ( K) .TIL VENNER OG DYR:


:)จ*l,l /***จจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจ
จ*/.........***จจจจจจจจจจจจ จจจจจจจจ
จจl.? ....)....***จจจจจจจจจจจจจจจจจ จจ
จ /......,ด\.......***_________ ____จจจจ
จ(o..,ดจจด\.......Sett denne pๅ din..\**จจจ
จจ'จจจจจ /..... profil,,sๅ viser....... .\**จจ
จจจจจจจจl.....du at du er imot..........l***จ
จจจจจจจจ\....../..dyreplageri =) ...../***จ
จจจจจจจจจl).../------------ ----\...../จจ**จ
จจจจจจจจจl/../จจจจจจจจจจจจ \....(จจจ**
จจจจจจจจจ|..(จจจจจจจจจจจจจ |.../จจจจ*
จจจจจจจจจl\..\จจจจจจจจจจจจ /../lจจจจจ
จจจจจจจจจl.\.(จจจจจจจจจจจด l..( .lจจจจ
จจจจจจจจ/..(\_|จจจจจจจจจจจ \ /_(:)จ*l,l /

DEN VAR LITT GENIAL xD


Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits